Skip to product information
1 of 1

CVN Travel

Dịch Vụ Làm Miễn Thị Thực Việt Nam

Dịch Vụ Làm Miễn Thị Thực Việt Nam

Regular price $70.00 USD
Regular price $80.00 USD Sale price $70.00 USD
Sale Sold out

Dịch Vụ Làm Miễn Thị Thực Việt Nam tại Los Angeles, CA USA . Giấy tờ bao gồm : 

1. Ảnh chụp chân dung 

2. Ảnh chụp Thẻ xanh, Passport Mỹ hoặc Passport Nước ngoài và còn thời hạn trên 1 năm.

3. Nếu Quý vị là người Nước Ngoài, Quý vị cần gửi thêm ảnh chụp 1 Giấy tờ chứng minh có mối quan hệ với người Việt Nam. (Giấy đăng ký kết hôn, Giấy khai sinh.)

Gửi qua điện thoại 7148866228 hoặc gửi email jackchau262@gmail.com

View full details